me | mo | art galéria

english
 
sajtó

G.Horváth Boglárka: Ember embernek embere 2.
G.Horváth Boglárka: Ember embernek embere 2.

 

A kiállítást megnyitotta Kemény György képzőművész 2017 szeptember 30-án.

2018 június 16-ig látogatható.

 

 

 

src="https://www.youtube.com/embed/SFmSXhSP

 

https://youtu.be/SFmSXhSPWZ0

Király András: New Directions in Modern Art
Király András: New Directions in Modern Art

Király András:New Directions in Modern Art című kiállítását Máthé Andrea nyitotta meg 2017 május 10-én 6 órakor.

A kiállítás 2017 szeptember 28-ig látogatható.

rolex imitazioni perfette swiss

Elekes Károly:Esztétikai támasz
Elekes Károly:Esztétikai támasz

Megnyitó: 2016. december 18-án, 18 órakor.

A  kiállítást megnyitotta: Deák Csillag művészeti író

Gerlóczy Zsigmond zongorázott.

A kiállítás 2017. március 18-ig látogatható.( by appointment)

Silvio Monti: Mindennapi mitológia 2016.9.21-12.16..
Silvio Monti: Mindennapi mitológia 2016.9.21-12.16..
Philippe Brame: Camille Claudel 2016.3.18-2016.8.18.
Philippe Brame: Camille Claudel  2016.3.18-2016.8.18.

replicas de relojes de lujo suizos

Elekes Károly: Dress Code 2015, 12.18-2016. 3.14.
Elekes Károly: Dress Code 2015, 12.18-2016. 3.14.

A kiállítást megnyitja Muladi Brigitta művészettörténész 2015.december 18-án 18 órakor.

A kiállítás 2016 március 14-ig látogatható.

http://librarius.hu/2016/01/31/itt-megnezheted-elekes-karoly-dress-code-cimu-kiallitasat-tarlatvezetessel/

 

 

Tenyészet

Elekes Károly – MEMOART, 2015-12-18

 

Muladi Brigitta

 

A képzőművészet legújabb kori történetének első kasseli documentája Ez volt a múlt címet viselte (kurátor Arnold Bode). A koncepció egybegyúrt három réteget, egyszerre prezentálta az elfajzott művészetet (entartete kunst), a modernizmust és a kortárs művészetet. Szakmai körökben 1955-ben nem aratott elsöprő sikert ez a koncepció és a londoni Whitechapel galériában egy év múlva meg is rendezték az Ez a holnap című ellenkiállítást, ahol egy művész, egy designer, egy építész és egy teoretikus részvételével alakult csoport nem panerai replica hagyományos képzőművészeti alkotásokat, hanem a tömegkultúrából származó produktumokat válogattak össze, vagyis a galéria archívumából dokumentumokat, posztereket, rekvizitumokat állítottak ki. Hans Belting szerint ez volt az első lépés a populáris kultúra beférkőzésének első hivatalos megnyilatkozása a képzőművészet parnasszusára.

Kassel első kurátora, az „intézmény” alapítója, Arnold Bode ironikus módon egy személyben volt építész, designer, festő és kurátor. Koncepciója mégis a hagyományos képzőművészeti műfajok alapján rendezte össze az első documentát. Akkor a populáris kultúra és a magas művészet közötti különbséget a fogalmi esztétika tagadásának vagy jelenlétének meglétével jellemezték. A röppenékeny elméleti, fogalmi meghatározást a gyakorlat szemtelenül és rapid módon zavarja folyton össze. Ha ma megnézzük a pop art kiállítást a Ludwigban, ami a hagyományos és a tömegkultúra eltérő értelmezésével volt elfoglalva, időközben a művek és az egész szellemiség kanonizálódtak, forradalmi vizualizációk múzeumi tárgyakként manifesztálódtak, s nemkülönben az imént említett, modernizmus „művészettörténetté lett” és egy konvencionális formarendként merevedett meg.

 

Elekes Károly tevékenysége a mindenkori tömegkultúrával szemben mintha épp az ellenkezőjét tenné – de csak látszólag. Olyan mintha már a startnál a giccsbe helyezett gesztusokkal integrálná a kulturális tömegterméket a magas művészetbe, s mégis inkább ennek ellentmondva egy avantgárd tettel éppen a kreativitás mindenhatóságát, a művészet nyitottságát helyezi piedesztálra, ezzel együtt helyezi a talált képeket a magas művészet oltárára.

 

Az Ecserin kapható festmények talán tekinthetők a tömegkultúra termékeinek abban az ételemben, miszerint egy általános ízlést fogalmaznak meg, az esztétikai felfogásnak szélesebb körben is értelmezhető formáit alkalmazzák. Ez még a sokaságból olykor előbukkanó kvalitásos festmények esetében is igaz, amiket csak az értő szem tud megkülönböztetni a kevésbé értékestől.

Itt valamiféle történetiség is kibontakozóban van. Időrétegek halmozódnak egymásra a képeken, az „eredetiek” keletkezési ideje ritkán bizonyos, a második réteget a kétséget kizárót, Elekes Károlytól kapják a jelenben.

Ez az „avantgárd” tett, amivel aktualizálja, jelen idejűvé avatja, illeszkedik bizonyos irányzatokba, amit jobb híján az újrafelhasználás, a recycling kategóriába sorolunk – azonban ez nem egyszerű visszaforgatás, hiszen olyan produktumokról van szó, amelyek eleve a művészet körébe kívántak volna tartozni, de kihullottak a rostán. Ez bonyolultabbá teszi az értelmezésüket. Nem beszélve a kritikai hozzáállásról, és képi, vagy fogalmi humorról, amit Elekes minden egyes átdolgozáskor beletesz.

A művész tevékenysége folytán az általa hiányolt „egyediséget” teszi bele a képbe miközben felmenti a művet a túlcsorduló, merev, hétköznapi esztétika alól – és szabad asszociációs mezővé is teszi.

A plágium a plagiare, latin szóból ered, a Plagiarius latin első jelentésének eredetében a rabszolgakereskedő – gyermekkereskedő, ami „lélekkufár” jelentéssel is bír.

 

A kufár a nem éppen jó szándékú kereskedőt jelzi, hangulatában ott van az a többlet – lelki tartalom, misztikum, titok, ami a kitapintható időfaktort is beidézi.

Kevés az a begyűjtött mű, ami szignált – vagyis a szerzőség tudatásának a szándéka benne van a festőjében. Így a gesztus, amivel a mű átfestése plágium, vagy szerzői jog megsértése lehetne, teljesen irreleváns.  A ritka esetekben, amikor név és/vagy dátum is szerepel a képen, Elekes, hogy eloszlasson minden gyanút, az aláírást jól láthatóan szerepelteti a képaláírásban.

 

A művek az alap-állapotukban, ahogy a művészhez kerültek – gyakran sérültek, hiányosak, töredékesek voltak. A helyrehozatal, a restaurálás folyamata számomra egyfajta mélypszichológiai találkozás is, a mű alkotójának személyiségével, a mű anyagán keresztül. Az egész átfestési folyamatnak van egy spirituális folyamata, egyfajta lélekvándorlás, amikor egy személyes alkotás újrareprodukálódik, és önkifejezések transzformálódnak egymásba.

Ez egy végtelenségig folytatható munka – amely során egyrészt „antiidealista” motívumok kerülnek rá a képekre, mégis idealista, sőt romantikus lesz a végeredmény azáltal, hogy magasabb szintre emel egy olyan művet, amit az „eredetit” alkotó nem volt képes megtenni.

Adorno nem éppen mai keletű, de tanulságos dialektikájában megfogalmaz egy kettős hiányt – a derű és a komolyság” egyidejű hiányát a művészetben. S talán éppen ez az egységben megnyilvánuló ellentétpár, ami Elekes műveiben egyszerre van jelen. S az Adorno által felrótt általános „varázstalanítás”, tragédia helyett a súlytalan komédia, a szenvedély helyett a szenvedés kifejezése nem jellemző Elekes művészetére. Itt a művekbe belekerül a varázs, komoly gyűjtő szenvedéllyel és szisztematikus szakmunkával derűs és mégis megrendítő képek születnek. A művek örömteliek és tragikusak egyszerre, az átalakítás utáni állapot ünnepélyes mozzanat, az eredeti kép ilyetén megsemmisülése pedig gyász.

 

Elekes folyamatos, mantrázó tevékenysége egyfajta véget nem érő kérdéssorozat, lételméleti képi esszé, egy olyan műé, amely ugyan az egyes képeken át összeforr egy központi koncepció mentén, de a töredékesség, a diszkontinuitás a legjellemzőbb eleme.

Olyan, mint a valóság, amelyben nem létezik állandóság, csak folyamatos kérdések és tétova válaszok. Épp a valóság ridegségéből akar kibillenteni, a realitás vélt logikájától messzire vinni, az antagonisztikus ellentétekkel – a meghökkentővel – szürreálissal belevinni minket a termékenyítő konfliktusba – ami a nyugalmas látszat mögött észrevétlenül közelebb visz a lét dialektikus kavargásának megtapasztalásához.

 

(A szöveg a Memoart galériában 2015. december 18-án 18 órakor elhangzott megnyitó beszéd szerkesztett változata.)

 

G.Horváth Boglárka:Ember embernek embere
G.Horváth Boglárka:Ember embernek embere

A kiállítást megnyitja Pauer Emánuel.

2015 szeptember 8-án 18 órakor.A kiállítás december 16-ig látogatható.

ASME BPVC codes
 

Latest ASME BPVC Standards

Biró Eszter: Policy
Biró Eszter: Policy

A kiállítást megnyitja 2015 március 8-án 18 órakor Szabó Dezső képzőművész.

A kiállítás szeptember 3-ig. látható.by appointment replique omega

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rolexbiao.org http://www.swisswatchesale.biz

 

Elekes Károly: Új pásztor

Elekes Károly
Új pásztor
2013. szeptember 19. -
Megnyitó: 2013. szeptember 18. 18:00
Megnyitja: SI-LA-GI 
Kelemen Károly:Fotóátfestések 1984
Kelemen Károly:Fotóátfestések 1984

replicas rolex replicas cartier

Perneczky Géza
Squat in Paris, 1977

Perneczky Géza: Squat in Paris, 1977
Megnyitja: B. Nagy Anikó
2012 december 10-én este 6-8 óráig.
A kiállítás bezár 2013 március 28-án.

borse firmate imitazioni perfette

replica rolex

Elekes Károly: Tunning táj

Megnyitó: 2012 szeptember 8-án .

A kiállítás bezár:december 8-án.

http://youtu.be/32rNNqv04Us

gafas de sol ray ban outlet

Karoly Kelemen: Kassák, virágos képek között
Kassák és virágdobáló Teddy Bear

A kiállítás április 10-én este 6 órakor nyílik. Augusztus 18-án zár be.
 

Rónai Éva: Ça va?

Megnyitó: 2012 január 24-én 6 órakor 

A kiállítás bezár: április 5-én

rolex replique montre

Roskó Gábor: "Apád ideges"

A kiállítás 2011 október 29-én 18 órától 2012 január 18-ig látogatható.

by appointment

06-30-374-1243

 

Csáky Marianne: Dream my Dream

A kiállítást megnyitja: Tatai Erzsébet művészettörténész 2011 május 17-én 18 órakor.

A kiállítás augusztus 28-ig tekinthető meg.

cheap cosplay costumes 
 

Elekes Károly:18 piros alma
Elekes Károly:18 piros alma Tunning VII

A kiállítás április 21-ig tekinthető meg.

 

Dobozok, kollázsok
Dobozok, kollázsok Zoltán Sándor kiállítása 2010 december 1 - 2011 február 17-ig

2010 december 1-én 6 órakor a kiállítást megnyitja: Vörösváry Ákos

 

 

 

 

 

 


Különleges
Különleges Csáky Marianne, Elekes Károly,Hámos Gusztáv, Kelemen Károly,Méhes Lóránt Zuzu,Regős István,Roskó Gábor,Szilágyi Lenke,Vető János

Megnyitó 2010 szeptember 18-án 18 órakor a Falk Art fesztivál keretében.

A kiállítás bezár: 20010 november 30-án

 

Lázár effektus
Hámos Gusztáv kiállítása

A kiállítást megnyitja június 18-án 18 órakor Forgách András.

A kiállítás 2010 augusztus 18-ig látogatható replica uhren hublot.

A kiállítás meghosszabbítva: szeptember 16- ig.

Four paintings

Kelemen Károly: Négy festmény

Megnyitó 2010 március 30-án este 6 órakor.

A kiállítást megnyitja: Paksi Endre Lehel

A kiállítás 2010 június  16-ig látogatható.

https://www.bestmontre.fr

 

Elekes Károly: Tunning VI

Megnyitó 2009  december 28-án  este 6 óra.

A kiálítást megnyitja Sturcz János művészettörténész.

Megtekinthető 2010 február 28-ig cosplay anime.

A kiállítás meghosszabítva: 2010 mácius 28-ig.

 

http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=36300

 

 

Csáky Marianne: Bilocation (Kettő)

A kiállítás 2009 szeptember 30-án 6 órakor nyilik.

Megtekinthető: 2009 november 30-ig.

A kiállítást meghosszabbítottuk: december 26-ig látható!

http://www.943studio.cn/air/MARIANNE-CSAKY.htm
http://www.943studio.cn/index.htm

 

http://www.youtube.com/watch?v=jJhNIAiDU7U

Interjú Csáky Marianne-nal Kínában:

http://www.wccdaily.com.cn/epaper/hxdsb/html/2010-03/08/content_161891.htm

 

 

<object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jJhNIAiDU7U?fs=1&amp;hl=hu_HU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jJhNIAiDU7U?fs=1&amp;hl=hu_HU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="349"></embed></object>

 

Eternal longing for Elsewhere
Yves Klein Leap into the Void-Fiction about Fiction 9 pictures


Eternal longing for Elsewhere
Yves Klein Leap into the Void-Fiction about Fiction 9 pictures

 

20.05.2009-20.09.2009


 

 

Puszta idill
Szilágyi Lenke kiállítása

Megnyitó 2009 február 28-án este 6-kor.

A kiállítást megnyitja Sugár János képzőművész.

A kiállítás 2009 április 28-ig látható.

by appointment

Mészáros Zsófi

06-30-374-1243

http://youtu.be/0rmYFnEUvTI

 

 

videók a megnyitóról:
>     > http://www.photoblog.com/dromidriver/2009/02/28/sheer-idyll-opening.html
>     > http://www.youtube.com/watch?v=2eRvGiTvuCk

Duna TV Kikötő

http://www.dunatv.hu/felsomenu/nettv?video=1_495671

http://www.panoramio.com/user/1049749

http://www.591photography.com/2009/04/591-exhibition-lenke-szilagyi.html


http://www.photoblog.com/minyo/2009/02/28/puszta-idill-szilgyi-lenke-memoart-galria.html
 

Modernism: Farewell
Kelemen Károly kiállítása

2008 december 4-től 2009 február 24-ig

A kiállítást kommentálja: György Péter esztéta

TIME LEAP 2
Csáky Marianne kiállítása

2008.szeptember 20, 7 óra

Megnyitja: Spengler Katalin, műgyűjtő, művészeti szakíró

orologi replica

http://www.youtube.com/watch?v=DzRvyT11UlI

Corpo pubblico
Sara Berti kiállítása

A kiállítás megtekinthető 2008 július 10-től 2008 szeptember 15-ig.

Meridionale

Május 2-tól június 2-ig Aroldo Marinai: Meridionale című kiállítása látható.

bolsos de imitacion outlet

Kelemen Károly: Prosthesis Paintings
1978-2008

2008 március 26-tól május 1-ig látható.

replicas de relojes espańa

Kelemen Károly: Protézisfestmények
1978-2008

Protézisfestmények

A festőművészet egysége talán témáinak és műfajainak csodálatos megszaporodásával ment veszendőbe. Kétszáz évvel ezelőtt a művészetről gondolkodók a festészet egész múltját be tudták illeszteni néhány rubrikába: a kép vagy csendélet volt, vagy tájkép, életkép, portré, morális replicas de relojes espańa és történeti allegória, szimbolikus szentkép, avagy történeti festmény. A festő anyagát a Bibliából, a mitológiából, a történelemből vagy a természetből, illetve saját korából merítette, s mindegyikhez a hagyomány láncolata vezetett. Nem kellett művét egyik témának vagy műfajnak a jogosultságával sem terhelnie, mert éppen a jogosultság volt az, amit a hagyomány szentesített.
Mint mindannyian tudjuk, mindezt elfújta a szél. Ma minden festőnek ki kell találnia témáját és műfaját, létre kell hoznia saját különbejáratú hagyományát: a képzőművészet egyszemélyes világtörténetét.
Erről a problémáról szólnak Kelemen Károly munkái. A témát mások munkái adják: antik szobrok, XX. század eleji táncosok és mozdulatművészek lefényképezett taglejtései, a század második feléből származó kollázsok, performance-jelenetek, riportfényképek. A műfajt a művész szellemesen és mélyértelműen protézisképeknek vagy képprotéziseknek nevezi. Az egyszer már létrejött műalkotást (annak fénykép-dokumentációját) Kelemen visszaminősíti anyaggá, témává - felülírja, új szituációba helyezi, alakot helyez eléjük, és kapcsolatot teremt közöttük, tárgyakat ad a kezekbe, körbedíszíti őket.
Nem arról van szó, hogy roncsolná és mintegy visszavonná, ironikus vagy tragikus módon megsemmisítené a régi és modern műalkotásokat. A duchampi ösztönzésekből ő más következtetéseket vont le. A műalkotás fogalmában háttérbe vonja a művet, előtérbe helyezi az alkotást. A befejezett, a kész művel szemben készülésének folyamatát hangsúlyozza. Zárt kozmoszával szemben nyitott elhelyezkedését egy befogadó, egy másik művész világában. A téma, a művészet nem semmisül meg, hanem megkettőződik. A beavatkozások mögött fölismerhető marad a múlt, csak nem megismételhető. A fenséges antik torzókról Winckelmanntól Rilkéig azt tanították nekünk, hogy képzeletünk kiegészíti és egésszé változtatja a töredéket. "Nem ismerhettük hallatlan fejét, / melyben szeme almái értek. Ám a / csonka test mégis izzik, mint a lámpa, / melyben mintegy visszacsavarva ég / nézése." Kelemen festészetének egyik emblémáját csavarja vissza a patetikus redőzetű tógára - ott most egy tűzpiros mackófej virít.
Szilágyi Lenke
Magasabb szférák

http://hvg.hu/kultura.nezoter/20080204_szilagyi_lenke_muerto_nessim_memoart.aspx
Máthé Andrea: Arc és táj – Szilágyi Lenke fotói a Nessimben és a Memoartban Mindenkinek egyedi módot kell találnia ahhoz, hogy a hozzá rendelt terek és a neki ajándékozott emberek között bensőségességre leljen. » Szilágyi Lenke fotóit nézve megérezhetjük ezt a légkört. Mindaz amit és akit ábrázol, valamilyen módon a helyén/valóságra, a helyen/létre utal. Nem amiatt, mert külsődlegességekben nyert el valamit – hiszen a körülmények láthatóan inkább ellene dolgoznak –, hanem azért, mert a mód ahogyan fotói megörökítik tárgyukat, az a belülről megtalált saját helyet és időt képes láttatni.

Vagy ami még valószínűbb: alkotójuk képes annak a pillanatnak a megragadására, amikor éppen ez az ismerős bensőségesség áttűnik a fényképezett objektumon. Fotói fel tudják idézni a kattintás pillanatát úgy, mintha egy üveglap szilánkokra törésének időpontja és hangja lenne egyszerre, s amely eredményeként sokkal tisztábban tűnik elő a felvillanásban megörökített kép. Legyen az akár táj, akár portré.
Erre a két pillérre épül a két kiállítás. A Nessimben válogatást láthatunk Viszonylag új képek címmel az 1980-as évek közepétől készült portrékból, a Memoartban pedig hegyekről készült fotók kaptak helyet. Tematikában és megközelítési módban a festészet hagyományához legközelebb álló műfajokról van szó, így Szilágyi Lenke fotói még szembetűnőbb cáfolatai annak a feltételezésnek, hogy kimerült volna, vagy elavult lenne bármelyik is. Ellenkezőleg: fotói teljessége és kiforrottsága inkább e műfajok még további lehetőségei felé mutatnak. A portrékon semmi tetszelgés, csupán a puszta arc, ahogy abszolút egyértelműséggel mozdul, vagy szembenéz a kamerával – immáron velünk, befogadókkal, akiket szinte meghökkent az a szuggesztivitás, ami sugárzik róluk, belőlük – mert minden arcban az Egyetlenegyet láthatjuk, még akkor is, ha többes portrékat nézünk. Rögtön ismerőssé válnak, és nem azért, mert ismert arcok – ezekből csak néhány került ki, és emiatt is dicsérendő a válogatás -, hanem mert valamilyenfajta immanensen az élethez tartozó bizonyossággal néznek vagy mozdulnak a kamerába, és mintha minket is magukkal vonnának világukba: szemünkbe nézésükkel vonzanak és faggatnak.
A tájképek horizontját a jó értelemben vett, újraértelmezhetőséget kereső romantikus beállítódás adja meg, amelyet a kiállítás-címadó Magasabb szférák című fotó messzemenő pontossággal jelez. A Caspar David Friedrich festmények alaphangulatát fénnyel felidéző és felülíró kép minden bizonnyal bekerül a sokat idézett fotók közé, ami persze egyben kanonizációját is jelenti. Biztos, hogy felejthetetlenül nyomot hagyó, a festőiséget hangsúlyozó és azt messzemenően vállaló fotó. Címe és témája pontosan körülöleli azt az értelmezési mezőt, amelyben Szilágyi Lenke fotói a transzcendenst, az immanenst és a konkrétat összeszövik. A hihetetlenül grandiózus hegyekben megragadott táj/kép éppen nagyon objektív, szikár megjelenítettségében képes megmutatni azt, hogy létezik még valami rajta túli is. Éppen ez a tiszta, lecsupaszított tárgyilagos fényképészeti nyelv és megközelítésmód teszi érzékelhetővé, hogy van a még (ennél is) nagyszerűbb; és hogy mindez Valaki számára létezik: hiszen a legridegebbnek vélt tájjal eggyé válva – ott az ember.
’Elmélkedj úgy, mint egy hegy … azaz legyen súlyos a jelenléted.’ Ez az első feladat, amit az Áthosz hegyi Szerafim atya adott egy tanítványának. A fotók ’hangsúlyos ittléte’ és az alkotó ’súlyos jelenléte’ sugárzik Szilágyi Lenke alkotásaiból. Valószínű, hogy emiatt sikerül otthonosan ismerős világot teremtenie.


 
Magasabb szférák-
Szilágyi Lenke kiállítása

A kiállítás február 28-ig látogatható.

replicas de relojes baratas

Mari és Évike
Zuzu-Vető kiállitás

Méhes Lóránt és Vető János kiállitása december 1-ig látogatható

replica uhren deutschland

Zuzu honlapja:

http://www.zuzu-artist.com/index.php?page=kezdolap

rolex replique montre france

Too beautiful
From Picasso to Bobo


Kelemen Károly a múlt század művész ikonjainak portréiból  készített saját formanyelvű festményeket. A művész ikonok a hetvenes évek vége óta kedvenc festőtémái közé tartoznak, gefälschte uhren kaufen új képei is szervesen épülnek életművébe.

A kiállításon Peggy Guggenheim, Pilinszky, Andy Warhol, Wirginia Woolf, Picasso, De Chirico, Liechtenstein, Jasper Johns stb. egyedülálló látásmódban felülfestett potréival találkozhatunk.

 

 

A kiállítás szeptember 30-ig látható a Memoart Galériában.

Portrék az Avignon utcából
Kelemen Károly kiállítása

 

MEMOART GALÉRIA
KELEMEN KÁROLY: Portrék az Avignon utcából
XIX. sz. afrikai maszk átfestések a hannoveri
Sprenger Gyűjtemény reprodukciói alapján.
2007.február 24 – 2007. április 24
Keith Haring és Havadtőy Sámuel kiállítása

Keith Haring nyomatok és Havadtőy Sámuel arany képei Keith Haring (1958-1990) világhírű graffitiművész világsztárként és többszörös milliomosként továbbra is lejárt oda, ahonnan elindult: az aluljárókba, a metróba. Utolsó interjújában bolsos imitacion pedig kifejtette, hogy ő kezdettől fogva olyan vírus akart lenni, amely képes megfertőzni, destabilizálni a művészet jól bejáródott, túlintegrált klockor replika és sok tekintetben üresen kongó rendszerét. Élete utolsó műveinek létrehozásában Havadtőy Sámuel aktívan részt vett. Havadtőy arany képei barátságuk emléke előtt tisztelegnek. A kiállítás 2007. február 18-ig látható.

Shibui - Relief Festmények

2006 Június 18-tól szeptember 17-ig látható a Memoart Galériában Havadtőy Sámuel a Shibui és Kelemen Károly Relief festmények című kiállítása.
 

 

http://www.me-mo-art.com/artist.php?member=2

http://www.me-mo-art.com/artist.php?member=1&fotoalbum_id=9

Enigma of love

-Havadtői Sámuel és Kelemen Károly kiállítása-


. A szerelem és az érzékiség témakörében született művek két végletesen különböző stílusban fogalmazódnak meg, a concept art és a figurális festészet eszközeivel.

A kiállítás megtekinthető: 2006. február 14 - március 31.

replicas relojes

Galéria vezető: Mészáros Zsófi
mobil: 06 30 374 1243
e-mail: memoart@memoart.eu
1136 Pannónia utca 6.III.emelet 3.